ready2wash

Revoluční softwarové řešení.

Ready2Wash je revoluční softwarové řešení, které dokáže vyhledávat dostupné mycí stanice v rámci stejnojmenné globální sítě a při jejich návštěvě umožňuje uhradit částku za mytí vozidla zcela bezhotovostně. Stačí si do aplikace, která je velmi intuitivní a uživatelsky přívětivá, předem nahrát finance a pak už není třeba lovit mince či žetony po kapsách. Ready2Wash je perfektním příkladem rčení, že v jednoduchosti je krása.

Ready 2 Wash - Platební systém pro automyčky
Přidejte svou mycí stanici na mapu
Ready2Wash je aplikace, pomocí které lze vyhledávat jednotlivé mycí stanice stejnojmenné globální sítě a následně zcela bezhotovostně platit za využití jejich služeb. Aplikace, jejíž rozhraní je plně intuitivní a uživatelsky velmi přívětivé, je k dispozici pro operační systémy Android i iOS. Kromě pohodlí v podobě bezhotovostních plateb mohou uživatelé aplikace těžit také z případných věrnostních či propagačních programů či hodnotit kvalitu mytí a poskytovaných služeb. Majitelům mycích stanic zákazníci prostřednictvím aplikace Ready2Wash kromě cenných informací o frekvenci návštěv a typu využívaných služeb poskytují také velmi užitečnou zpětnou vazbu. Ke správě mycí stanice postačí majitelům Ready2Wash PC jednotka, pomocí níž se připojí k síti R2W.
Správa mycí stanice online
Majitel či zaměstnanec pověřený správou automyčky může prostřednictvím administrátorského rozhraní R2W monitorovat více mycích stanic z libovolného místa s internetovým připojením. Na dálku tak může na stanici dohlížet a kontrolovat hlavní pracovní procesy, chybová hlášení či stavy mycí chemie, a to dokonce s přihlédnutím k předpovědi počasí. Aplikace navíc správci umožní nastavování individuální marketingové strategie a segmentaci zákazníků automyčky na základě průběžně sbíraných dat o jejich chování a frekvenci návštěv. Díky tomu lze cílit na různé skupiny zákazníků různými reklamními pobídkami a zefektivnit tak prostřednictvím zohlednění jejich odlišných rysů celou marketingovou strategii. Komerčně úspěšný marketing totiž musí stát na pevných základech položených věrohodnými daty, a právě ta vám aplikace R2W poskytne. Chování zákazníků a jejich zvyky i oblíbenost jednotlivých služeb budete mít jako na dlani.
Správa mycí stanice online
Věrnostní program pro automyčku
Dopřejte svým zákazníkům věrnostní výhody
Na základě dat poskytnutých systémem R2W můžete snadno nastavit cenové zvýhodnění či odměny pro své zákazníky na základě počtu návštěv či množství využívaných služeb. Odměny mohou mít kupříkladu formu virtuálních tokenů, které mohou zákazníci posléze směňovat za konkrétní služby, čímž je navnadíte k další návštěvě.

Mobilní marketingový kanál v podobě R2W můžete samozřejmě využívat také jako nástroj ke komunikaci se svými zákazníky – vaše sdělení se k nim díky mobilní aplikaci dostane doslova lusknutím prstu.
Digitalizujte své finance
Na rozdíl od běžných mycích stanic, které přijímají platbu zpravidla ve formě mincí, kovových žetonů či magnetického klíče, mohou vaši zákazníci platit za využití služeb zcela bezhotovostně. Postačí jim k tomu mobilní aplikace Ready2Wash s nabitým kreditem, případně virtuálními věrnostními tokeny. Jde o elegantní způsob, který si vaši zákazníci díky jeho jednoduchosti okamžitě zamilují.
Systém pro automyčku

Další platební systemy

Bezkontaktní terminál pro automyčku
Platební karty
Jde o pohodlný systém, který zákazníkům umožňuje uhradit čerpané služby bezhotovostní platbou. Naše zařízení spolupracuje s až čtyřmi předními světovými příjemci platebních karet, konkrétně jde o společnosti Nayax, OTI, Ingenico a Payter.
Magnetické klíče pro automyčku
Magnetické klíče / zákaznické karty
Jde o velmi oblíbený platební systém, který vám umožní motivovat občasné zákazníky k tomu, aby se k vám znovu vraceli. Po nahrání finančních prostředků na magnetický klíč (či zákaznickou kartu) lze totiž s jeho pomocí čerpat služby
jen ve vaší automyčce. Nespornou výhodou je pak také možnost návrhu vlastního designu, což posune jedinečnost vašich služeb ještě o stupínek výš.
Žetony pro automyčku
Žetony
Žetony potřebné k uhrazení služeb dostupných ve vaší automyčce získají
zákazníci jednoduše prostřednictvím měničky. Vlastností, pro kterou jsou
žetony tak oblíbené, je možnost individualizace jejich designu. Jde sice o drobný
detail, ale právě ten může být v očích zákazníka důkazem toho, že dbáte i na
maličkosti.
Mince v automyčce
Mince
Mince představují základní platební způsob, který je k dispozici na každé
samoobslužné automyčce. Naše technologie akceptují až sedm různých druhů
mincí s odlišnou nominální hodnotou.