Pro investory

Projekt samoobslužné automyčky

Pro investory

Rekapitulace trendu ručního mytí v České republice

Zhodnocení trhu v ČR
Tržní faktory
Předpoklady úspěchu
Prodej automyčky
Níže sumarizujeme ty nejdůležitější předpoklady pro úspěch projektu a brzkou návratnost investice: 
Výběr vhodné lokality
Atraktivní design
Čistota boxů
Dostupnost inženýrských sítí
Výběr vhodné technologie
Doplňkové služby
Samoobslužné mycí boxy

Projekt samoobslužné mycí stanice

​Kolaudaci samoobslužné mycí stanice předchází od samotného počátku řada formálně i věcně velmi důležitých kroků, které mají jasně danou posloupnost. Prostřednictvím krátkého shrnutí se vám pokusíme nastínit, co je pro úspěšné uvedení myčky do provozu potřeba připravit či absolvovat.
Výběr lokality a vhodného pozemku
Jistota pozemku
Projektová dokumentace a inženýring
Instalace technologie automyčky
Kolaudace a uvedení do provozu
Vizualizací průběhu výstavby:
Podívejte se na průběh
výstavby a přestavby: