Pre investorov

Projekt samoobslužnej autoumyvárne

Pre investorov

Rekapitulácia trendu ručného umývania v Českej republike a na Slovensku

Zhodnotenie trhu v Českej republike a na Slovensku
Trhové faktory
Predpoklady úspechu
Prodej automyčky
Nižšie zhrňujeme tie najdôležitejšie predpoklady pre úspech projektu askorú návratnosť investície:
Výber vhodnej lokality
Atraktívny dizajn
Čistota boxov
Dostupnosť inžinierskych sietí
Výber vhodnej technológie
Doplnkové služby
Samoobslužné mycí boxy

Projekt samoobslužnej umývacej stanice

Kolaudácii samoobslužnej umývacej stanice predchádza od úplného začiatkurad formálne a obsahovo veľmi dôležitých krokov, ktoré majú jasne definovanúpostupnosť. Prostredníctvom stručného zhrnutia sa vám pokúsime načrtnúť, čo jepotrebné pripraviť alebo absolvovať na úspešné uvedenie autoumyvárky doprevádzky.
Výber miesta a vhodného pozemku
Zabezpečenie pozemkov
Projektová dokumentácia a inžiniering
Inštalácia technológie autoumyvárne
Kolaudácia a uvedenie do prevádzky
Vizualizácia procesu výstavby:
Pozrite sa na priebeh
výstavby a prestavby: